Horses Resort

Agroturistika s OZ "Horses Resort"

Zmena ľudského zmýšľania a romantizovanie vidieka už v 17. storočí položili základy agroturistiky. Súčasný agroturizmus predstavuje turistiku v typických vidieckych alebo remeselných podmienkach. Jej cieľom je priblížiť turistom život na vidieku, tradície, kultúru, ale aj proces výroby, na ktorom sa ako návštevník môžete aktívne zúčastniť. Takáto činnosť so sebou prináša mnohé sociálne a ekonomické prínosy, ako rast hrubého domáceho produktu, rozvoj malého a stredného podnikania, rekreačné možnosti a budovanie identity a hrdosti.

Neoddeliteľnou súčasťou agroturistiky, ako aj celej ľudskej histórie, je blízky kontakt so zvieratami. Kone sa v minulosti využívali takmer pri všetkých ľudských činnostiach, no dnes, v dobe čoraz väčšej mechanizácie prežívajú len vďaka jazdectvu. OZ "Horses Resort" a Nestville Horses vám však ponúkajú možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, aké to bolo prepravovať sa na konskom chrbte, či v kočoch.

Aktuality

Jazdecké kurzy, ktoré Vás udržia v sedle!
Jazdecké kurzy, ktoré Vás udržia v sedle!
02. 04. 2020

Aj napriek nepriaznivej situácii už teraz pre Vás pripravujeme jazdecké kurzy, ktoré spustíme hneď len čo to situácia dovolí.

Zobraziť viac
Naše žriebätká vedia počítať už v bruchu
Naše žriebätká vedia počítať už v bruchu
02. 04. 2020

Jeden, dva a tri (12.3.), krásny dátum narodenia našej prvej kobylky v roku 2020 Marilyn. Svoje meno si vybrala, len čo vykukla na svet. Naša Marilyn je totiž od svojich prvých krokov ozajstná modelka. Jej mama Wietske a aj my sa už teraz tešíme na jej úspešnú kariéru.

Zobraziť viac
Občianske združenie, ktoré tu chýbalo!
Občianske združenie, ktoré tu chýbalo!
01. 04. 2020

Už v decembri minulého roku vzniklo občianske združenie "Horses Resort". Postupne vám vďaka tomuto kroku začneme v tomto roku ponúkať rôzne edukačné a zážitkové služby za pomoci našich krásnych koní z Nestville Horses.

Zobraziť viac