Nestville Open Fest (24. – 25. 06. 2023) – Predaj lístkov už len na mieste

Detský krúžok Farmárik

Gazdovský dvor

Detský krúžok Farmárik  ponúka čas strávený na gazdovskom dvore vo forme aktivít pre našich najmenších. Detičky vedieme k tomu, aby rozumeli vzájomným súvislostiam v prírode aj celkovo životu na farme. Snažíme sa v nich prebúdzať pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, s ohľadom na región a tradície. 

Kontakt s prírodou

Naučíme deti aké zvieratá a stroje sa nachádzajú na gazdovskom dvore ako s nimi zaobchádzať, a správne sa o ne postarať. Farmárikovia sa stretávajú raz týždenne pod vedením skúsenej pedagogičky a jej asistentiek. Snažíme sa viesť deti od útleho veku, aby prírodu milovali a trávili v nej čas. Deti potrebujú kontakt s prírodou viac ako si myslíme.


V sezóne 2023/2024 sa stretávame každý štvrtok o 16:30. 
Ak máte otázky, prípadne záujem o prihlásenie neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle +421 908 117 457.