Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

OZ "Horses Resort"

Hniezdne 180
065 01 Hniezdne
Slovenská Republika

IČO: 52876284
DIČ:

Č.Ú.: SK59 0200 0000 0042 7290 4757

Kamil Konkoľ
kamil.konkol@nestvillefarm.sk
+421 917 137 124