Predaj lístkov na Nestville open fest 2024 je spustený.

Deň otvorených dverí na mliečnej farme v Hniezdnom: Úspešný deň plný zážitkov a chutí

Sobota 15. júna 2024 sa v Hniezdnom niesla v duchu poľnohospodárstva a lokálnej výroby mlieka. Naša mliečna farma otvorila svoje brány pre verejnosť a pripravila Deň otvorených dverí, ktorý prilákal návštevníkov.

Otvorenie podujatia

Deň začal o 9:00 hod. privítaním návštevníkov a úvodným slovom vedúceho mliekarne, pána Ing Milana Hulveja. V krátkom príhovore zdôraznil význam poľnohospodárstva pre región a predstavil program celého dňa.

Prehliadka farmy a odborné prednášky

Návštevníci mali možnosť absolvovať prehliadku farmy s odborným výkladom. Prehliadka zahŕňala návštevu stajní, dojacieho zariadenia a skladovacieho priestoru na mlieko. Každá zastávka bola sprevádzaná podrobným vysvetlením procesov a technológií, ktoré sa na farme používajú.

Pre dospelých boli pripravené odborné prednášky zamerané na ekologické aspekty chovu dobytka, výrobu a spracovanie mlieka a výhody konzumácie lokálnych mliečnych výrobkov. Prednášajúci zdôraznili dôležitosť ekologického prístupu a lokálnej produkcie pre udržateľný rozvoj regiónu.

Program pre deti

Deň otvorených dverí ponúkol aj bohatý program pre deti. Tie si mohli vyskúšať jazdu na koníkoch, zapojiť sa do kreatívnych aktivít a hier so zvieratami, a vyskúšať si dojenie na drevenej krave. Deti si tiež mohli vyskúšať výrobu syra v detských dielňach a zapojiť sa do rôznych kreatívnych aktivít, ktoré im priblížili život na farme.

Ochutnávka mliečnych produktov

Jedným z vrcholov podujatia bola ochutnávka mliečnych produktov značiek Hniežďanský Grunt a Paľo Bača. Návštevníci mali možnosť ochutnať čerstvé mlieko, rôzne druhy syrov, jogurty a ďalšie mliečne výrobky. Produkty boli vysoko hodnotené pre svoju kvalitu a a jedinečnú chuť, čo prispelo k celkovému pozitívnemu dojmu z podujatia.

Darčeky pre účastníkov

Návštevníci odchádzali plní nových poznatkov a zážitkov. Pozitívne ohlasy potvrdili, že Deň otvorených dverí bol úspešný a splnil svoj cieľ – informovať a vzdelávať verejnosť o fungovaní mliečnej farmy a význame lokálnej výroby mlieka. Na záver podujatia dostali všetci účastníci chutný darček v podobe mliečnych a mäsových produktov z farmy. Tento darček bol milou pozornosťou, ktorá návštevníkom pripomenula ich návštevu a podporila ďalšiu konzumáciu lokálnych produktov.

Poďakovanie

Organizátori vyjadrili veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia, ako aj všetkým návštevníkom za ich účasť a podporu. Tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré priblížia prácu na farme širšej verejnosti a podporia lokálne poľnohospodárstvo.

Deň otvorených dverí na mliečnej farme v Hniezdnom ukázal, že záujem o poľnohospodárstvo a lokálnu výrobu mlieka je stále živý a dôležitý pre náš región. Organizátori plánujú podobné akcie aj v budúcnosti, aby pokračovali v šírení povedomia o ekologických a udržateľných praktikách v poľnohospodárstve.

Najnovšie aktuality